Μεταλλικές σκαλωσιές

Ενοικιάζουμε και τοποθετούμε σκαλωσιές για όλες τις ανάγκες και εργασίες. Έχουμε πολυετή πείρα σε ιδιαίτερες κατασκευές με απαιτήσεις, ασφάλεια και ταχύτητα. Υποστηρίζουμε:

Αντιστηρίξεις

Υποστηλώσεις

Ενισχύσεις

Σκαλωσιές σε συγκρότημα

Παρέχουμε  αξιόπιστες και λειτουργικές σκαλωσιές όλων των τύπων και για όλες τις ανάγκες, ακόμη και για τις πιο ιδιαίτερες εργασιακές απαιτήσεις, όπως:

Σκαλωσιές με Δάπεδα Εργασίας

Σκαλωσιές με Πλατφόρμα

Σκαλωσιές με Μεταλλικό Μαδέρι

Σκαλωσιές με Ξύλινο Μαδέρι

Μεγάλο απόθεμα σκαλωσιές βαρέως τύπου

Σκαλωσιά επισκευαστική

Παρέχουμε εξοπλισμό για σκαλωσιές που σχετίζονται με την Ασφάλεια και την Ποιότητα των εργασιών σε οικοδομές όπως:

Αντιανεμικά Δίχτυα

Προστατευτικές Σκάφες